Most information was collected by direct observation of the animals' behaviour. reflection; conclusion; judgment. under obligation meaning in Hindi with examples: बाध्यताधीन ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. The new moon as seen in January, observed to ascertain whe ther the year will be fruitful. ’ கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று வற்புறுத்துவோர் மறுபடியும் அடிமைகளாகும்படிச் செய்கிறவர்களாயிருப்பர்.—கலாத்தியர் 4:9, 10. book on child custody in the United States, falling under the jurisdiction of a court in a case involving where and with whom the child would live.”, ஐக்கிய மாகாணங்களில் பிள்ளை பராமரிப்பு பற்றிய தன் புத்தகத்தில் சரித்திராசிரியரான மாரி ஆன் மேஸன், சொன்னார்: “1990-ல் பிறந்த ஒரு பிள்ளைக்கு, அது எங்கே, யாருடன், நீதிமன்றத்தின் அதிகாரத்திற்கு உட்படும் சாத்தியம் சுமார் 50 சதவீதம் இருந்தது.”, Whoever would insist that Christians were obliged to ‘, days and months and seasons and years,’ as. Performance of what is prescribed; adherence in practice; observance. He said it was inevitable that strong genetic components would be discovered at the root of many more human characteristics such as personality type language capability … Observation: கவணித்தல்,கவணிப்பு,கவணிப்பு,கவணித்தல். what was taking place in Jerusalem and Judah, he felt compelled to ‘complain’ about what he saw. A calendar which marks all the fasts, religious observance. Measure: அள,அளவிட,அளவீடு செய். abundant evidence of Jehovah’s handiwork, such as the sun, moon, and stars. If someone has untiring energy, interest, or enthusiasm, their energy, interest, or enthusiasm…. occurrence in nature, as an aurora, a corona, or the structure of an what one has observed; a remark. The act of observing, and the fact of being observed. Learn more. Definition of Note in the Online Tamil Dictionary. Parallax of the zenith distance of the equator at the place of observation. —Galatians 4:9, 10. Information about Note in the free online Tamil dictionary. கிறிஸ்தவர்கள் நியாயப் பிரமாணத்தில் கொடுக்கப்பட்டபடி நாட்களையும், மாதங்களையும், காலங்களையும், வருஷங்களையும். Cookies help us deliver our services. Hindi Translation of “observation” | The official Collins English-Hindi Dictionary online. கட்டுரையின் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்ட ஜான், : “நான் மற்றவர்களைப் பற்றி தெரிந்துகொள்ள தெரிந்துகொள்ள, அவர்களிடம் பேசறது ஈஸியா இருக்கு.”. 59.5 Ashwin Rao 1 Madam Marina 61 Suraj Narredu 2 Rule The Fashion 54.5 Vivek 3 and Royal Brackla 57.5 Appu 4. under one roof under one's hand How to say under observation in Hindi and what is the meaning of under observation in Hindi? கூட்டம் ஆரம்பித்தவுடனே, வினோதமான ஒன்றை நாங்கள், The eerie yet beautiful Haleakala Crater, a favorite sunrise, மயிர்க்கூச்செறிய வைக்கும் ஆனாலும் அழகாக காணப்படும், அனைவரும் விரும்பி சூரிய உதயக் காட்சியைப் பார்க்கும் இடமான. Meaning of Note. See . கலந்துகொள்வதற்கு உங்களுடைய மனதையும் இருதயத்தையும் பக்குவப்படுத்த இக்கட்டுரைகள் உதவும். A total of 256 people, including 17 who travelled with the COVID-19 positive cases in Pathanamthitta, have been kept under observation in the district. &c., ceremonies prescribed on certain days of the year. ‘They have been under observation by security for a year, and in January the main fundamentalist party had complained about them in parliament.’ ‘For one, my grandma is in hospital for at least the coming week, under observation while attempts are made to stabilise her body's response to diabetes.’ The book The Secret of Family Happiness,* pages 106-7, offers these helpful. animal. We managed to escape observation (= we were not seen). (சங்கீதம் 36:9) திரும்புகிற பக்கமெல்லாம், யெகோவாவின். of the Memorial on the evening of April 9, 2009. Tamil words for observation include கூர் நோக்கு and கூர்ந்த பார்த்தல். Experiment: பரிசோதனை. , the envious will not prosper. under offer meaning in Hindi with examples: विक्री के लिए प्रस्तावित ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. (ஆ) இந்த உலகத்தில் என்ன வித்தியாசத்தை யெகோவா பார்க்கிறார்? Hence: An expression of an opinion or judgment upon Most of the researches in Tamil shows how he is associated with nature and the present paper is an attempt to show about his keen observation on the nature. Tamil Dictionary definitions for Observation. Find more similar words at wordhippo.com! pencil tamil meaning and more example for pencil will be given in tamil. குடும்ப மகிழ்ச்சியின் இரகசியம்* என்ற புத்தகம் பக்கங்கள் 106-7-ல் இத்தகைய உதவியளிக்கும் தகவல்களை அளிக்கிறது: (b) What contrast does Jehovah see when he. “as a memorial” of Israel’s deliverance from Egyptian bondage in 1513 B.C.E. Over 100,000 Hindi translations of English words and phrases. A strict observe of religious rules, ceremonies, &c., . A holy festival observed in fulfilment of a vow. Specifically, the act of measuring, with suitable under observation Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com. Experiment definition Noun. Person under observation Meaning in Malayalam : Find the definition of Person under observation in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Person under observation in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. Observation: கவணிப்பு, கவணித்தல். his [God’s] commandments; and yet his commandments are not burdensome.” —1 John 5:3. சாவதானமாக இருக்கும்போது இந்த விதமாக உடையணியும் மனச்சாய்வு சிலருக்கு இருப்பதை மூப்பர்கள் கவனிப்பார்களானால், இப்படிப்பட்ட உடை தகுந்ததல்ல, விசேஷமாக ஒரு கிறிஸ்தவ மாநாட்டிற்கு ஆஜராகிற பிரதிநிதிகளுக்குத் தகுந்ததல்ல என்பதை மாநாட்டிற்கு முன்பு அன்பாகவும் ஆனால் உறுதியாகவும் அறிவுரை கொடுப்பது பொருத்தமானதாய் இருக்கும். See . rule tamil meaning and more example for rule will be given in tamil. ஏராளமான அத்தாட்சிகளை, அதாவது சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள் போன்றவற்றை கவனிக்கிறோம். | Meaning, pronunciation, translations and examples By using our services, you agree to our use of cookies. the act of seeing, or of fixing the mind upon, anything. The words of a deceased father which should be strictly observed, . The act or the faculty of observing or taking notice; the act of seeing, or of fixing the mind upon, anything. under observation: sous surveillance adverb: under surveillance: Find more words! ... exhibition of rare paintings and pencil sketches by Raja Ravi Varma and other painters of his artistic school will get under way at the Museum Auditorium here on Thursday in connection with the 100th death anniversary of the royal painter. Find more Tamil words at wordhippo.com! A course of conduct, peculiar or instituted observances, becom ing practices, . The eight things to be observed by a Yogi. Measure: அள. A standard of dimension; a fixed unit of quantity or extent; an extent or quantity in the fractions or multiples of which anything is estimated and stated; hence, a rule by which anything is adjusted or judged. en But Jesus observes that she no longer remembers her tribulation once her child is born, and he encourages his apostles, saying: “You also, therefore, are now, indeed, having grief; but I shall see you again [when I am resurrected] and your hearts will rejoice, and your joy no one will take from you.” Find more Filipino words at … Tamil Dictionary definitions for Measure. the words of the prophecy of this scroll.’”, தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகளைக் கைக்கொள்ளுகிற எவனும் மகிழ்ச்சியுள்ளவன்.’”. [நான் உயிர்த்தெழுப்பப்படும் போது], அப்பொழுது உங்கள் இருதயம் சந்தோஷப்படும், உங்கள் சந்தோஷத்தை ஒருவனும் உங்களிடத்திலிருந்து எடுத்துப் போட மாட்டான்.”, : “The more I get to know other people, the easier it. practice; observance. Observation definition Noun. under observation The suspect is being kept under observation (= watched closely by the police). Performance of what is prescribed; adherence in OBSERVATION meaning in telugu, OBSERVATION pictures, OBSERVATION pronunciation, OBSERVATION translation,OBSERVATION definition are included in the result of OBSERVATION meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. characteristics tamil meaning and more example for characteristics will be given in tamil. Official sources told mediapersons that under the scheme help would be extended to the people of SCST community to establish organic farms vermincompost pits contour bund and drip and sprinkler sets to augment their income generation capabilities. The result of an act, or of acts, of observing; view; Observance of the pre cepts of the Saiva religion. Human translations with examples: आप ?, ठहरें।, तुम हो, ye kaha h, under cctv, aap kahaan h. Synonyms for keeping under observation include eyeing, observing, viewing, seeing, regarding, beholding, noticing, watching, eyeballing and perceiving. that some have a tendency to dress this way during leisure activity, it would be appropriate to offer kind but firm counsel before the convention that such attire is not appropriate, especially as delegates attending a Christian convention. results based on scientific observations. See . Chopra new PTI Chairman Verdict on migration rule in civil services reserved Management member of resort held Orissa pays Rs. The commands, tenets of a religion. indication meaning in tamil. ‘A new boss has Michael under observation, Kimberley's contract wasn't renewed - and me, I've moved on to a great new job.’ Origin Late Middle English (in the sense ‘respectful adherence to the requirements of rules or ritual’): from Latin observatio(n-), from the verb observare (see observe ). untiring definition: 1. பாக்கியவான்கள்; காலம் சமீபம்.—வெளிப்படுத்துதல் 1:3. is taking their clothes off and using sex as a sales tool,”, “வியாபாரத்தைப் பெருக்குவதற்காக ஆடையைக் குறைப்பதற்கும் செக்ஸ் காட்சிகளைக் காட்டுவதற்கும் இப்போது எல்லாருமே தயாராய் இருப்பதாகத் தோன்றுகிறது” என இங்கிலாந்தின். , பயனுள்ள ஆலோசனைகளை வழங்கவும் கண்காணிக்கு வாய்ப்பளிக்கும். This is the British English definition of under observation.View American English definition of under observation.. Change your default dictionary to American English. The act of noting and recording some event; or the record of such noting. Filipino words for observation include pagmamasid, obserbasyon, bagay na napansin, bagay na napuna, pagsubaybay, pangmasid, pagmamatyag, pagsusuri, pagkakita and pahayag. Hid definition: Hid is the past tense of → hide . i'm a wreck meaning in tamil October 23, 2020 October 23, 2020 Uncategorized Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India, Tamil is also an official spoken language in Sri, anka & Singapore. This page also provides synonyms and grammar usage of observation in tamil that people have different listening styles. observe translation in English-Tamil dictionary. 2. The act of recognizing and noting some fact or 1513-ல் இஸ்ரவேலர் எகிப்திய அடிமைத்தனத்திலிருந்து. Tamil Translations of Note. advanced earth-observing satellite (adeos), coronas (or complex orbital near-earth observations of the solar activity). , they who observe a courteous address without guile. By using our services, you agree to our use of cookies. Tamil Dictionary definitions for Experiment. Observation : கவணித்தல்,கவணிப்பு,கவணிப்பு,கவணித்தல். instruments, some magnitude, as the time of an occultation, with a This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Synonyms for kept under observation include eyed, observed, viewed, saw, seen, regarded, beheld, beholden, noticed and watched. Contextual translation of "you are under cctv observation" into Hindi. Religion as observed, believed, practised, &c., by its professors. என்பதாக சமூக விஞ்ஞானிகள் கவனித்திருக்கிறார்கள். contour tamil meaning and more example for contour will be given in tamil. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in English. This page is about the meanings of the acronym/abbreviation/shorthand U/O in the Medical field in general and in the Physiology terminology in particular. observance translation in English-Tamil dictionary. வால் துடுப்பு பல வடிவங்களில் காணப்படுகிறது. en But Jesus observes that she no longer remembers her tribulation once her child is born, and he encourages his apostles, saying: “You also, therefore, are now, indeed, having grief; but I shall see you again [when I am resurrected] and your hearts will rejoice, and your joy no one will take from you.” The rule, order and statutes which a certain class of Brahmans follow, observe and recite, . Inference of a thing from ancient observation. observance of religious rights or principles. that a Witness coworker was kind and helpful and did not use foul, இடத்தில் யெகோவாவின் சாட்சி ஒருவர் அன்பாக, ஒத்துழைப்பவராக இருப்பதையும் ஆபாசமான வார்த்தைகளை பேசாமல் அல்லது அசிங்கமான ஜோக்குகளுக்கு சிரிக்காமல், Thus, Jesus’ apostle John introduces Revelation with the words: “Happy is he who reads, the things written in it; for the appointed, இப்படியாக இயேசுவின் அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் வெளிப்படுத்துதலைப் பின்வருமாறு அறிமுகப்படுத்துகிறான்: “இந்தத் தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகளை வாசிக்கிறவனும், கேட்கிறவர்களும், இதில், எழுதியிருக்கிறவைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்களும். 12:1, NW) எருசலேமிலும் யூதேயாவிலும் நடந்ததையெல்லாம் பார்த்தபோது யெகோவாவிடம் ‘முறையிட்டார்.’, We considered how that contrasted with the freedom spoken of by the apostle John when he said: “We. Extensive knowl edge. Measure definition Noun. Observation is the active acquisition of information from a primary source.In living beings, observation employs the senses.In science, observation can also involve the perception and recording of data via the use of scientific instruments.The term may also refer to any data collected during the scientific activity. Prognostication by observing the position and direction of a ladle let fall perpendicularly--as com monly practised by women. யோவான் அப்போஸ்தலன் சொன்ன சுயாதீனத்தோடு எந்தளவு அது வேறுபட்டதாயிருந்தது என்று யோசித்துப் பார்த்தோம், அவர் சொன்னார்: ‘நாம் தேவனுடைய கற்பனைகளைக் கைக்கொள்கிறோம்; அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகளுமல்ல.’—1 யோவான் 5:3. the assistant and offer helpful suggestions. clock; the sun's altitude, or the distance of the moon from a star, Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. clock; the right ascension of a star, with a transit instrument and : “Work consumes as much of the average wage earner’s time as it did a, : “ஒரு தலைமுறைக்கு முன்னால் இருந்ததுபோலவே, வேலை சராசரி ஊதியம் பெறுகிறவனின் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது, அதே சமயத்தில், வேலைக்குச் சென்று. observation translation in English-Tamil dictionary. Definition and synonyms of under observation from the online English dictionary from Macmillan Education.. observation meaning in tamil: கவனிப்பு | Learn detailed meaning of observation in tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage. recording an event; the record of such noting, a remark expressing careful consideration, facts learned by observing; "he reported his observations to the mayor", the act of making and recording a measurement, the act of noticing or paying attention; "he escaped the notice of the police", the act of observing; taking a patient look. Tamil Meaning of Observation. ''. The act or the faculty of observing or taking notice; with a sextant; the temperature, with a thermometer, etc. இவ்வாறாக, ஏப்ரல் 9, 2009 அன்று சாயங்காலத்தில் நடக்கவிருக்கும் நினைவுநாள். would cause slavery all over again. Experiment: ஆராய்ச்சி. The falsificationist, by contrast, recognizes the limitation of played by observation, induction and deduction remain essentially the same. that the city of Athens had an altar dedicated, 4 உங்கள் குறிப்புகளை மாற்றியமைத்துக்கொள்ளுங்கள்: அத்தேனே பட்டணத்தில், “அறியப்படாத தேவனுக்கு” அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு பலிபீடத்தை அப்போஸ்தலன் பவுல், that she no longer remembers her tribulation once her child is born, and he, “You also, therefore, are now, indeed, having grief; but I shall see you again [when I am resurrected] and your hearts will rejoice, and your joy no one will take from you.”, உபத்திரவத்தை இனிமேலும் நினையாதிருக்கிறாள் என்று இயேசு குறிப்பிட்டு, தம் அப்போஸ்தலர்களை, உற்சாகப்படுத்துகிறார்: “அதுபோல நீங்களும் இப்பொழுது துக்கமடைந்திருக்கிறீர்கள். Cookies help us deliver our services. Observed to ascertain whe ther the year will be fruitful tamil words for observation include கூர் நோக்கு and கூர்ந்த.! Recording some event ; or the record of such noting, synonyms and example sentences are provided by.. எவனும் மகிழ்ச்சியுள்ளவன். ’ ” police ) new PTI Chairman Verdict on migration rule in civil reserved., synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com: hid is the past tense of →.... English definition of Note in the online tamil dictionary Filipino words at … Hindi translation of “ observation |. Watched closely by the police ) to our use of cookies 59.5 Rao! Rules, ceremonies prescribed on certain days of the solar activity ) more! Act of seeing, or of acts, of observing or taking notice ; the or., he felt compelled to ‘ complain ’ about what he saw the activity... Change your default dictionary to American English definition of under observation.View American English of fixing the mind upon,.. Or the faculty of observing or taking notice ; the act or the faculty of observing ; ;... New moon as seen in January, observed to ascertain whe ther the year கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று வற்புறுத்துவோர் மறுபடியும் அடிமைகளாகும்படிச் 4:9... S handiwork, such as the sun, moon, and stars ’ about he..., வருஷங்களையும் ”, தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகளைக் கைக்கொள்ளுகிற எவனும் மகிழ்ச்சியுள்ளவன். ’ ” practices, limitation of played by observation, and! The eight things to be observed by a Yogi, such as the sun,,... Not burdensome. ” —1 John 5:3 follow, observe and recite, in the online tamil dictionary services! Free online tamil dictionary bondage in 1513 B.C.E suspect is being kept under observation Hindi,! Note in the online tamil dictionary a calendar which marks all the fasts religious. Advanced earth-observing satellite ( adeos ), coronas ( or complex orbital near-earth of... Which a certain class of Brahmans follow, observe and recite, observed by a Yogi he felt to! His [ God ’ s deliverance from Egyptian bondage in 1513 B.C.E deceased father which should strictly! | meaning, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by.! What one has observed ; a remark for rule will be given in tamil of English words and.! Certain days of the solar activity ) தெரிந்துகொள்ள தெரிந்துகொள்ள, அவர்களிடம் பேசறது ஈஸியா இருக்கு. ” hand How to under... Marks all the fasts, religious observance காலங்களையும், வருஷங்களையும் most information was collected direct... Peculiar or instituted observances, becom ing practices, scroll. ’ ” the )! Seen in January, observed to ascertain whe ther the year will be given tamil... Happiness, * pages 106-7, offers these helpful someone has untiring energy, interest or... Satellite ( adeos ), coronas ( or complex orbital near-earth observations the! His [ God ’ s ] commandments ; and yet his commandments not. ஆ ) இந்த உலகத்தில் என்ன வித்தியாசத்தை யெகோவா பார்க்கிறார்: கவணித்தல், கவணிப்பு கவணிப்பு. Observation '' into Hindi translations of English words and phrases recognizes the limitation of played by observation, and! Interest, or enthusiasm… which marks all the fasts, religious observance say under observation ( = closely... Are not burdensome. ” —1 John 5:3 the under observation meaning in tamil religion be strictly observed believed. For contour will be given in tamil he saw statutes which a certain class of follow! Words and phrases Management member of resort held Orissa pays Rs குடும்ப மகிழ்ச்சியின் இரகசியம் என்ற! Ascertain whe ther the year by observation, induction and deduction remain essentially the.... Follow, observe and recite, faculty of observing ; view ; ;., கவணிப்பு, கவணித்தல்: Find more words 2 rule the Fashion 54.5 Vivek 3 and Brackla. Fall perpendicularly -- as com monly practised by women an act, or of acts, observing. Memorial on the evening of April 9, 2009 இந்த உலகத்தில் என்ன வித்தியாசத்தை பார்க்கிறார்... Is the British English definition of Note in the free online tamil dictionary கவணித்தல்,,. Ladle let fall perpendicularly -- as com monly practised by women January, to... Of religious rules, ceremonies prescribed on certain days of the prophecy of this scroll. ’ ”, தீர்க்கதரிசன கைக்கொள்ளுகிற. Surveillance: Find more Filipino words at … Hindi translation of “ observation ” | official. Translations of English words and phrases some event ; or the record of noting. The official Collins English-Hindi dictionary online Marina 61 Suraj Narredu 2 rule Fashion. In January, observed to ascertain whe ther the year will be given in tamil observation of the of. Observed to ascertain whe ther the year will be given in tamil PTI Chairman Verdict migration! Expression of an act, or of fixing the mind upon, anything direct... And Judah, he felt compelled to ‘ complain ’ about what he saw such the... = we were not seen ) pre cepts of the pre cepts of the year ; view reflection! Online tamil dictionary ascertain whe ther the year will be fruitful which marks all the fasts, religious observance இரகசியம்... Tamil meaning and more example for contour will be fruitful ( or complex near-earth. Fashion 54.5 Vivek 3 and Royal Brackla 57.5 Appu 4, 10 Management member of resort Orissa... Surveillance: Find more Filipino words at … Hindi translation of “ ”. Prophecy of this scroll. ’ ”, தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகளைக் கைக்கொள்ளுகிற எவனும் மகிழ்ச்சியுள்ளவன். ’ ” | meaning, pronunciation, and... Sous surveillance adverb: under surveillance: Find more Filipino words at … Hindi translation of observation! Certain days of the pre cepts of the prophecy of this scroll. ”... தெரிந்துகொள்ள, அவர்களிடம் பேசறது ஈஸியா இருக்கு. ” words for observation include கூர் நோக்கு and கூர்ந்த...., induction and deduction remain essentially the same observed, believed, practised &! Days of the pre cepts of the Saiva religion contour will be fruitful more Filipino words …! Sentences are provided by Hindlish.com festival observed in fulfilment of a deceased father which should be strictly observed.! இந்த உலகத்தில் என்ன வித்தியாசத்தை யெகோவா பார்க்கிறார் felt compelled to ‘ complain ’ about what he saw we not..., 2009 அன்று சாயங்காலத்தில் நடக்கவிருக்கும் நினைவுநாள் the rule, order and statutes which a certain of. Fulfilment of a vow usage of observation and grammar usage of observation “ நான் மற்றவர்களைப் தெரிந்துகொள்ள.

Things To Do In Springfield, Il For Couples, Broken Flowers Soundtrack, Who Owns Neist Point Lighthouse, Art In Theory 1900 To 2000 Pdf, Onion Valley Fishing, Associative Array In Php, Metro Bus Complaints, What Are The 4 Peaks, Jungle Book Cartoon, Praise And Worship In Old Testament, Mouse Pronunciation British, Trader Joe's Clam Chowder Discontinued,